Slovenská softvérová firma dNation zakladá spolu s nemeckými partnermi konzorcium ALASCA

Sedem firiem, jedna misia: Vedúci IT-hráči zriaďujú združenie ALASCA.

Cieľom zakladateľov je zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti nezávislej Open Source digitálnej infraštruktúry a vybudovanie silnej komunity – to všetko pod záštitou nezávislej organizácie. Za týmto účelom spojili svoje sily IT spoločnosti Cloud&Heat Technologies GmbH, Cyberus Technology GmbH, D3TN GmbH, dNation s.r.o., secunet Security Networks AG, secustack GmbH ako aj Schwarz IT pod ich značkou STACKIT so spoločným cieľom: konzistentné posilnenie digitálnej suverenity v Nemecku a Európe.

Cloud riešenie bez akéhokoľvek “vendor lock-in”? Áno, je to možné:

2022-alasca-Logo-grün

ALASCA – Nezávislá Open Source cloudová infraštruktúra pre Nemecko a Európu

Digitálna suverenita Made in Europe prostredníctvom nasadenia Open Source softvéru: na dosiahnutie stanoveného cieľa – pomôcť Európe dosiahnuť digitálnu suverenitu, sú potrebné konkrétne riešenia praktických problémov. Konzistentné nasadenie Open Source softvéru a technického know-how pre IT infraštruktúru je jedným z kľúčových pilierov. Vychádza zo spoločnej vôle rozvíjať a formovať veci, prináša úžitok širokej verejnosti a na rozdiel od proprietárneho softvéru nepodlieha žiadnym užívateľským obmedzeniam.

Prostredníctvom ALASCA (Aliancia pre suverénne cloudové infraštruktúry) oznamuje sedem zakladajúcich spoločností založenie združenia s týmto cieľom. Združenie bolo založené v Drážďanoch (Nemecko) v priestoroch firmy Cloud&Heat Technologies GmbH, ktorá sa venuje prevádzke a ďalšiemu rozvoju širokej škály cloudových projektov založených na uvedenom Open Source softvéri.

Súčasťou misie je aj splnenie verejnoprospešnej úlohy odovzdávať ďalej know-how vyvinuté v rámci asociácie na dosiahnutie digitálnej suverenity. Príklady ako Yaook (Yet Another OpenStack on Kubernetes), nástroj na správu životného cyklu pre OpenStack a SecuStack, pôsobivo ukazujú, že existuje praktická potreba a že aliancie ako ALASCA sú absolútne nevyhnutné. Yaook je významný projekt, ktorý je už v združení etablovaný. Je v súlade s ambicióznymi cieľmi združenia. Nasledovať budú ďalšie projekty, ktorými sa bude napredovať k digitálnej suverenite.

“Myšlienka Open Source je súčasťou DNA nášho združenia. Slobodný software a otvorená partnerská sieť – spoločne s našimi spoluzakladateľmi budeme zdielať a rozvíjať naše existujúce know-how. My v Cloud&Heat sa tešíme, že prostredníctvom ALASCA môžeme dať téme nezávislých digitálnych infraštruktúr nový impulz a vyžarovanie”, povedal Dr. Marius Feldmann, COO a spoluzakladateľ zakladajúceho člena Cloud&Heat Technologies.

Digitálna suverenita pre Európu: Softvér a siete na báze Open Source

Okrem saského poskytovateľa cloudových služieb a technológií Cloud&Heat Technologies k zakladajúcim členom patri firma secunet Security Networks, ich spoločný podnik secustack, ďalej STACKIT, digitálna značka Schwarz IT, Cyberus Technology, inovatívna IT-bezpečnostná spoločnosť z Drážďan, D3TN, vývojár komunikačných riešení a slovenský cloudový špecialista dNation.

Každý zo zakladajúcich členov dáva novému združeniu individuálny a hodnotný príspevok – počnúc fundovanou vývojárskou a prevádzkovou skúsenosťou, cez distribúciu až po hlboké znalosti počítačových sietí tak, aby mohli realizovať spoločnú víziu interdisciplinárnych a interoperabilných Open Source riešení.

Veľmi podstatná je myšlienka komunity, ktorá je deklarovaným cieľom a svedčí o tom aj smerovanie združenia: aktivity nie sú obmedzené iba na vlastných členov združenia, oslovujeme taktiež spoločnosti, organizácie a ďalší aktérov, ktorým je myšlienka Open Source a digitálnej suverenity blízka a šíria ju. Cesta k výmene poznatkov a ďalšiemu rozvoju existujúcich zdrojov je týmto otvorená.

“V združení ALASCA staviame vzájomné partnerstvo na vyššiu úroveň ako národné a firemné hranice. Zjednoťujeme individuálne silné stránky a kompetencie našich členov a vytvárame tak inovatívny priestor pre Open Source siete a digitálnu transformáciu orientovanú na budúcnosť”, hovorí Stefan Herold, výkonný riaditeľ Strategy & Business Management z firmy STACKIT.

Werner Haas, CTO Cyberus Technology dopĺňa: “Špeciálny šarm ALASCA vidíme v tom, že členovia pokrývajú celé spektrum Cloudu. Stretávajú sa tu vývojári systémového softvéru s operátormi prevádzkujúcimi tisícky počítačov, experti na zabezpečenie IT infraštruktúry sa rozprávajú s poskytovateľmi, ktorí musia každý deň riešiť milióny požiadaviek zákazníkov.“

Experti dneška a know-how zajtrajška

Na vybudovanie takejto siete, kde sa jeden od druhého učí, budú v ALASCA vyškolení experti v oblasti Open Source (napr. pre Yaook), ktorí budú v budúcnosti vykonávať školenia a skúšky. Takýmto spôsobom bude možné zaručiť vysokú úroveň vedomostí a skúseností. Združenie v súčasnosti pracuje na príslušných certifikáciách na zabezpečenie a udržanie vysokých štandardov kvality.

Na pozadí neustáleho nárastu výpočtovej kapacity buduje ALASCA cielenou odbornou certifikáciou dôležitý most medzi nedostatkom ponuky a vysokým dopytom po špecialistoch v IT sektore.

Ďalšou ponukou združenia v záujme komunikácie existujúcich odborníkov a neustáleho budovania nových kontaktov budú interné aj externé podujatia (napr. summity) dopĺňajúce styk s verejnosťou. Aj tu stojí v popredí verejnoprospešné využitie.

Viac informácií k združeniu ALASCA nájdete na: www.alasca.cloud

Cloud&Heat Technologies GmbH

The Future of compute: Green, open, efficient – také je motto Cloud&Heat Technologies, poskytovateľa cloudových služieb a technológií z Drážďan. So svojou víziou ucelených, otvorených a udržateľných riešení spoločnosť vyvíja a prevádzkuje škálovateľné digitálne infraštruktúry. Cielene využíva softvér založený na báze OpenStack, ktorý je Open Source štandardom pre cloudové platformy, aby tým dosiahla viac transparentnosti na cloudovom trhu. Okrem toho sa Drážďania snažia vyriešiť problém vyplývajúci z rýchlo rastúceho dopytu po výpočtovej sile napr. v oblastiach Deep and Machine Learning, ako aj udržateľnosti pomocou inovatívnych technológií (využívanie vodou chladených serverov a opätovné využitie odpadového tepla) a tým zlepšiť klimatickú rovnováhu naprieč sektormi.

Viac informácií nájdete na: www.cloudandheat.com

Cyberus Technology GmbH

Cyberus Technology pracuje na inovatívnych technológiách a riešeniach na zlepšenie kvality a bezpečnosti softvérových systémov. Naša bezpečná virtualizačná platforma SVP a naša filozofia vývoja softvéru Cidoka idú ruka v ruke a zaručujú našim zákazníkom vysoký výkon, bezpečnosť a spoľahlivosť. Náš 25-členný tím tvoria odborníci na virtualizačné riešenia, automatizáciu testovania a spoľahlivé metódy vývoja softvéru. Vďaka kombinácii hardvérových a softvérových odborných znalostí nielenže nachádzame bezpečnostné medzery ako Meltdown a Spectre, ale v úzkej spolupráci so spoločnosťou Intel tiež vyvíjame prvé riešenie pre certifikovanú bezpečnú grafickú virtualizáciu založenú na technológii SR-IOV.

Viac informácií nájdete na : www.cyberus-technology.de

D3TN GmbH

Spoločnosť D3TN GmbH, založená v roku 2018, sa špecializuje na vývoj a aplikovanie komunikačných technológií pre náročné prostredia, ako sú satelitné alebo pod vodou vedené siete. Okrem v praxi overenej a licencovanej implementácie protokolov pre siete odolné voči oneskoreniu a prerušovaniu s názvom µD3TN ponúka D3TN ďaľšie tri služby: odborný výskum a vývoj sieťových protokolov a architektúr so zameraním na inovatívne riešenia pre náročné siete, vývoj špecializovaného softvéru pre komunikačné protokoly a sieťové simulačné prostredia, odborné školenia o súčasných a budúcich sieťových technológiách a ich implementácii. Spolu s dcérskou spoločnosťou D3TN Corp. so sídlom na Floride sú tieto služby ponúkané aj v USA.

Viac informácií nájdete na: www.d3tn.com

dNation s.r.o.

Sme softvéroví inžinieri a DevOps špecialisti, vytvárame a prevádzkujeme softvérové systémy s využitím moderných cloud technológii. Pre uľahčenie našich každodenných povinností sme vyvinuli niekoľko produktov, napr. dNation Kubernetes Monitoring. Tieto sú založené na Open Source technológiach a výsledok našej práce dávame voľne k dispozícii, aby naša námaha pomohla ušetriť čas iným. Náš technologický stack zahŕňa širokú škálu technológií vrátane programovacích jazykov Python, Java a C++, Kubernetes, OpenShift a ďalších orchestračných systémov. Takéto systémy sú zvyčajne súčasťou kritickej infraštruktúry a preto musia byť starostlivo navrhnuté a implementované s veľkým zmyslom pre detail. Popri tom musia byť zohľadnené výzvy spoločné pre všetky High-End Systémy, ako sú škálovatelnosť a vysoká dostupnosť. Rozumieme týmto výzvam a vieme ich zvládnuť. Vďaka našej vášni pre vývoj softvéru pracujeme už od roku 2003 pre našich zákazníkov pôsobiacich v mnohých odvetviach vrátane telekomunikácií, bankového sektoru a farmaceutického priemyslu.

Viac informácií nájdete na: www.dnation.cloud

secunet Security Networks AG

secunet je popredná nemecká spoločnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V čoraz viac prepojenom svete spoločnosť zaisťuje odolné digitálne infraštruktúry a najvyššiu možnú ochranu údajov, aplikácií a digitálnych identít kombináciou produktov a poradenstva. secunet sa špecializuje na oblasti, v ktorých sú vysoké požiadavky na bezpečnosť, ako napr. Cloud, IIoT, eGovernment a eHealth. S bezpečnostnými riešeniami od secunet môžu spoločnosti dodržiavať najvyššie bezpečnostné štandardy v projektoch digitalizácie a tak napredovať vo svojej digitálnej transformácii. Viac ako 1000 expertov posilňuje digitálnu suverenitu vlád, firiem a spoločností. Medzi zákazníkov patria federálne ministerstvá, viac ako 20 spoločností DAX a ďalšie národné a medzinárodné organizácie. Spoločnosť bola založená v roku 1997. Je kótovaná v SDAX a v roku 2021 vygenerovala tržby vo výške približne 337 miliónov EUR. secunet je IT bezpečnostným partnerom Spolkovej republiky Nemecko a partnerom Aliancie pre kybernetickú bezpečnosť.

Viac informácií nájdete na : www.secunet.com

secustack GmbH

secustack GmbH je dcérskou spoločnosťou secunet Security Networks AG a Cloud&Heat Technologies GmbH. Spája odborné znalosti v oblasti bezpečnostných riešení a prevádzky dátových centier založených na OpenStack. Cieľom spoločnosti je vytvárať také riešenia cloudovej infraštruktúry, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy digitálnej suverenity. Zaručenie bezpečnosti prebieha prostredníctvom rozšírení a úprav samotného softvéru, ako aj v oblasti správy infraštruktúry. SecuStack umožňuje rôznym odvetviam začať s cloud computingom tam, kde to doteraz kvôli prísnym bezpečnostným predpisom alebo nedostatku dôvery nebolo možné.

Viac informácií nájdete na : www.secustack.com

STACKIT GmbH

STACKIT je digitálna značka Schwarz IT a je teda súčasťou IT organizácie najväčšej európskej obchodnej spoločnosti – Schwarz Group. Patria sem obchodné reťazce Lidl a Kaufland, Schwarz Production vo výrobe potravín a PreZero v oblasti environmentálnych služieb. Ako silná jednotka startupového charakteru v rámci Schwarz IT ponúka STACKIT kolokáciu vo forme dátových centier alebo rackového priestoru, ako aj cloudovú infraštruktúru a platformové služby (IaaS a PaaS) v podnikovej kvalite. STACKIT tak poskytuje technologický základ pre digitálnu transformáciu celej skupiny Schwarz, z ktorej profitujú aj externé spoločnosti. Tím aktuálne tvorí viac ako 100 nadšených IT-profesionálov, ktorí s vášňou pracujú na tom, aby sa ich firemní zákazníci mohli bezpečne, rýchlo a jednoducho digitalizovať.

Viac informácií nájdete na : www.stackit.de